Disclamer en beperking van aansprakelijkheid

 

DE WENDYDEWIT.NL WEBSITE WORDT AANGEBODEN DOOR WENDYDEWIT OP EEN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WIJST WENDYDEWIT.NL ALLE GARANTIES AF.
ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN HET VOORGAANDE GEEFT WENDYDEWIT.NL GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET OP: (I) DE WERKING VAN DE WENDYDEWIT.NL WEBSITE, OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN DAARVAN; (II) DAT DE WENDYDEWIT.NL WEBSITE ZAL WORDEN ONDERBROKEN OF FOUTLOOS IS; (III) DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF DE BIJWERKING VAN ALLE INFORMATIE, INHOUD, SERVICE OF HANDELSWAREN VIA DE WENDYDEWIT.NL WEBSITE; OF (IV) DAT DE WENDYDEWIT.NL WEBSITE, HAAR SERVERS OF NAMENS WENDYDEWIT.NL VERZONDEN E-MAIL VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJK COMPONENTEN.

 

WENDYDEWIT.NL GEEFT GEEN GARANTIE OP DE CONTINUE, ONDERBROKEN OF BEVEILIGDE TOEGANG VAN DE WENDYDEWIT.NL WEBSITE OF ENIGE DAARAAN VERWANTE DIENSTEN. DE WERKING VAN DE WENDYDEWIT.NL WEBSITE KAN WORDEN VERSTOORD DOOR TALLOZE FACTOREN DIE BUITEN DE CONTROLE EN OF VERANTWOORDELIJKHEID VAN WENDYDEWIT.NL VALLEN.

 

IN GEEN GEVAL ZAL WENDYDEWIT.NL AANSPRAKELIJK  KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WENDYDEWIT.NL WEBSITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERTROUWEN VAN EEN GEBRUIKER IN ENIGE INFORMATIE VERKREGEN VIA DE WENDYDEWIT.NL WEBSITE OF GELIEERDE WEBSITES OF DIE HET RESULTAAT ZIJN VAN VERGISSINGEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, VERWIJDERING VAN BESTANDEN OF E-MAILFOUTEN, DEFECTEN, VIRUSSEN OF VERTRAGINGEN IN DE OPERATIE VAN UITZENDINGEN OF ENIGE STORING IN DE WERKING DIE WEL OF NIET KOMT DOOR COMMUNICATIESTOORNISSEN, DIEFSTAL, VERNIELING, OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT DE ‘RECORDS/BESTANDEN’ VAN DE PROGRAMMA’S OF DIENSTEN VAN DE WENDYDEWIT.NL WEBSITE. DE GEBRUIKER ERKENT DAT DEZE PARAGRAAF GELDT VOOR ALLE CONTENT, MERCHANDISE EN BESCHIKBARE DIENSTEN VIA DE WENDYDEWIT.NL WEBSITE OF GELIEERDE WEBSITES.